เจาะลึกสินค้า NT

เล่ม 1 : เจาะลึกสินค้าและบริการที่พัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก NT เพื่อเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต

จำนวน 22 หน้า (รวมปก)
ขนาดไฟล์ 8 เมกะไบต์

ดาวน์โหลด E-BOOK เล่มนี้

Success Together with NT

เล่ม 2 : เรื่องราวความสำเร็จจากหลากหลายองค์กร และวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์การก้าวไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีไปกับ NT อย่างยั่งยืน

จำนวน 19 หน้า (รวมปก)
ขนาดไฟล์ 33 เมกะไบต์

ดาวน์โหลด E-BOOK เล่มนี้

Smart City

เล่ม 3 : เพราะการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคือจุดมุ่งหมายของ NT มาทำความรู้จัก "Smart City" แนวคิดด้านพัฒนาเมืองเพื่ออนาคต

ฉบับภาษาไทย
จำนวน 20 หน้า (รวมปก)
ขนาดไฟล์ 10 เมกะไบต์

ดาวน์โหลด E-BOOK เล่มนี้

Beyond Education

เล่ม 4 : ร่วมตอบโจทย์การศึกษายุคใหม่ เตรียมพร้อมสู่การเรียนรู้ที่ไม่จำกัด ไปกับ "Beyond Education"

ฉบับภาษาไทย
จำนวน 26 หน้า (รวมปก)
ขนาดไฟล์ 61 เมกะไบต์

ดาวน์โหลด E-BOOK เล่มนี้

Smart City

Vol. 3 : English Version
20 Pages
Size 10 MBs

Download E-BOOK

Beyond Education

Vol.4 : English Version
26 Pages
Size 61 MBs

Download E-BOOK