เจาะลึกสินค้า NT

เล่ม 1 : เจาะลึกสินค้าและบริการที่พัฒนา โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก NT เพื่อเตรียมพร้อมความเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคต

จำนวน 22 หน้า (รวมปก)
ขนาดไฟล์ 8 เมกะไบต์

ดาวน์โหลด E-BOOK เล่มนี้

Success Together with NT

เล่ม 2 : เรื่องราวความสำเร็จจากหลากหลายองค์กร และวิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์การก้าวไปสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีไปกับ NT อย่างยั่งยืน

จำนวน 19 หน้า (รวมปก)
ขนาดไฟล์ 33 เมกะไบต์

ดาวน์โหลด E-BOOK เล่มนี้